’t Licht dat achter alles is

4 september 2008/ 24x30/ 7°C / W.K. 3

’t Zachte drijven van speelse bewolking die langzaam steeds meer in contour waaide, tegelijk met het opsteken van de wind. ’t Licht van de zee, ’t strand en ’t duin verschoven evenredig mee; twee schilderijen in één. In een paar rake grote vloeibare streken was de tekening er al, daarna de lucht in ijle lichten geplaatst, alvorens naar de oever te bewegen die ook vanuit ’t lichte is opgezet. Tijdens dat gebeuren verschoof in het licht het accent meer en meer naar het donkere en schilderde dat door de al bestaande lucht heen. Het ontstaan van overgangen over en weer in vorm, kleur en licht. Open gesloten binden scheiden.

Op het atelier in tegenlicht bekeken en de titel ontrolde voor m’n ogen…