Samenloop #2 in Kunstzaal de Bron Den Haag

Project

In de expositie Samenloop#2 brengen Bruno van den Elshout en Aletha Steijns 27 kunstenaar bijeen die zich laten inspireren door de mens in al haar/zijn/hun verschijningsvormen gevat in portretten.

Donderdag 1 juni t/m zondag 2 juli 2023
Openingstijden: weekenden van 13 tot 17 u. en doordeweeks op afspraak.

Kunstzaal de Bron
Zoutmanstraat 43a
2518 GM Den Haag

 

‘In een portret zit altijd iets van de kunstenaar’
Oscar Wilde

Afgestudeerd aan de academie voor Beeldende Kunsten in beeldhouwen en tekenen van portretten, heb ik mij in de jaren daarna het portretschilderen eigen gemaakt.
Voor mij is het de meest intensieve vorm van schilderen.
De portretten heb ik ondergebracht onder de titel ‘Opzij van het kijken…portret van…’  Daarmee doel ik op alle andere informatie die meekomt en bepalend is behalve ‘het lijken op’.
Als ik lang en intens naar iemand kijk met de penseel in de hand wordt er meer vorm gegeven dan alleen ogen neus en mond. Eigenlijk kijk je een beetje bij iemand naar binnen. En in de verbinding met het model ontstaat een gezamenlijke resoneren die de complexiteit van het mens-zijn ontvouwt in relatie tot het (ziels)leven. Een goed portret is een blauwdruk van het leven, het heeft een diepe geladenheid-maar nog belangrijker- het is bovenpersoonlijk.

In mijn studententijd werd ik getroffen door de criteria van een gastdocent afkomstig uit China, en deze zijn niet meer van mijn zijde geweken. Hij pleitte voor de Tao van het portret. Van de Tao begrijp ik niet veel maar van de criteria voor het portret des te meer. In volgorde van belangrijkheid benoemde hij het puntsgewijs als volgt:
* Life is spirit
* General feeling and a feeling of your own
* Does it look like
Kortom een portret dat weliswaar gelijkenis vertoont, maar geen leven uitstraalt en waarbij de tijdgeest en het gevoel van de kunstenaar slechts overheen gevlogen zijn, kan verscheurd en in de prullenbak.Opzij van het kijken …portret van Gaston

Portret van W.
Opzij van het kijken…portret van W.

A speck of dust
Opzij van het kijken…a speck of dust

 

Opzij van het kijken…portret van Rosetta →